Srdečné vás zveme v roce 2019 na Festival ptáků na Hlučínském jezeře a Novoroční let. Festival ptáků můžeme vidět po celý rok, a to nejen na jezeře, ale také na blízkých Kozmických loukách, Poštovním rybníku či rybníku Štěpán. Ano je to tak! Hlučín a jeho okolí skýtá jedinečnou příležitost spatřit a pozorovat až 160 druhů ptáků, z nichž zde hnízdí až 86 druhů. Není výjimkou, že se občas objeví i druh nový, zejména v zimě, tak jako letos to byl lyskonoh ploskozobý. Tyto významné lokality, které se nacházejí na území nivy řeky Opavy (jinak Opavice, Oppa či Černá Opavice), jsou krajinným prvkem, který závidí místním nejen občané ČR. Tomu nasvědčuje zejména příliv polských turistů. Za všechno může voda, tato dárkyně života. Řeka Opava totiž kdysi meandrovala kolem Hlučína a tvořila tak biotop, který svou rozmanitostí patří k těm nejzajímavějším v naší zemi. Ptáci, hmyz, savci, všechny živé organismy vyhledávají tuto lokalitu právě kvůli vodě. Vyskytl se tady však tvor – jmenuje se člověk – a ten se v této lokalitě začal houfovat kvůli zvukům a světlům, připomínajícím válečné bojiště. Po Festivalu války se dají po desítkách kusů spočítat mrtví ptáci, kteří vyrušeni ze svých hnízdišť a stanovišť, aniž by je někdo novým hlučínským varovným systémem upozornil, prchají neřízeným letem pryč ze svých domovů. Ovládá je v tyto okamžiky davové šílenství. Letos se uskutečnil i slavnostní novoroční let! Ať žije pán tvorstva a jeho rozmary!

Přijďte si odpočinout k jezeru, k rybníkům nebo na Kozmické ptačí louky. Pokochejte se zdejší úžasnou přírodou. Nezapomeňte, že jste její součástí. Myslete na to, jak ji pomoci, nebo aspoň na to, jak přírodě neublížit či neničit ji. Negativa ohňostrojů sice nevidíme, ale pociťují je jiní a vás ovlivňují negativně potichu, ale jistě! Dokážete si představit život bez Festivalu ptáků? Já ne. Bez festivalu ohňostrojů a novoročního letu jistě ano!