Dle legislativy jsme zapsaný spolek Žít s krajinou Darkovičky, Hlučín a Bobrovníky, z.s., jehož účelem je péče o krajinu a životní prostředí, zejména v katastrálním území Darkovičky, Hlučín a Bobrovníky.

Ve skutečnosti jsme parta lidí, kteří mají rádi přírodu a není jim lhostejný její dnešní stav. Snažíme se o vytvořeni hodnotných prvků v krajině, které budou posilovat i její mimoprodukční funkce. Krajina není jen zdrojem produkce a ekonomických příjmu, ale především místo pro život, a to nejen náš. Člověk musí umět si z krajiny brát, ale taky do ní vracet, či ponechat být.