Historické páteřní cesty v naší krajině postupně vymizely. Kvůli intenzifikaci zemědělství se nehodily jako překážky při obdělávání velkých monolánů. Ztratily se historické spojnice mezi vesnicemi či lesem, rybníkem, ale i cesty do krajiny. S cestami zmizely i přístupy vlastníků k jejich nemovitostem, čímž je prakticky znemožněno vrátit se k hospodaření na těchto pozemcích.

Důvodů, proč obnovovat historické páteřní cesty, je mnoho:

  • Cesty jsou spojnice mezi jednotlivými místy.
  • Cesty umožňují přístup vlastníků ke svým pozemkům.
  • Cesty tvoří přirozené valy, které zmírňují vodní erozi.
  • Osazením keřů a dřevin podél cest posilujeme retenci vody v krajině (tzv. malý vodní cyklus).
  • Osazením keřů a dřevin podél cest zabraňujeme větrné erozi.
  • Cesty podporují biodiverzitu v krajině – vytvářejí místa pro život a potravní příležitosti.
  • Cesty posilují estetiku krajiny.

Náš spolek ve spolupráci s městem Hlučín, soukromými vlastníky, především Jiřím Hanusem, a Římskokatolickou farností Hlučín připravuje obnovu tří historických cest – Na třetině, K osamělé borovici, K poutnímu kříži a Spojka. V budoucnu bychom rádi tento okruh uzavřeli cestou zvanou Vaňůrka.  Naším cílem je vytvořit propojený okruh nezpevněných polních cest. Cesty by se staly také malými biokoridory k jednotlivým plochám vznikajícím v rámci projektu Obnovy krajinných struktur.

Návrh na obnovu historických cest v k.ú. Darkovičky a Hlučín