Vážení předkládám vám návrh na obnovu historických obecní ch cest (polní, účelové).

Dovolte, abych se vkrátkosti představil. Jmenuji se Tomáš Matýsek, jsem rodákem zDarkoviček. VDarkovičkách a vokolí jsem strávil své dětství, mládí a trávím zde i nyní podstatnou část svého života. Od mládí jsem navštěvoval okolní krajinu, to mě dovedlo až kmé profesi a to lesníka zpovolání. Jsem absolventem lesnické fakulty České zemědělské university v Praze, studijního oboru lesní inženýrství. Současně jsem lesníkem zpovolání. Vsoučasnosti jsem se stal majitelem jak lesních tak zemědělských pozemků zejména vkatastru Darkoviček, ale i Hlučína. Mým cílem je částečně navázat na hospodaření mých předků, kteří zde dle historických pramenů již byli počátkem 17. století a hospodařili s půdou.

Přírodu, krajinu, půdu neberu primárně jako zdroj obživy či peněz, ale jako nezbytnou součást mého života a životního prostředí. Proto se vsoučasnosti snažím, okolní krajinu uvést aspoň zčásti do stavu, který by více zabezpečil její multifunkční využití. Tak, aby neposkytovala jen komodity, tím však její hospodářskou hodnotu nepodceňuji, ba naopak, ale je třeba myslet i na jiné funkce.

Především: vodoochranou, půdoochranou, krajinářskou, sociální, vzduchoochranou, rekreační, to vše se dnes skrývá pod pojmem trvale a udržitelné hospodaření.

Obnovou historických cest bych chtěl posílit naplnění této funkci, obecně řečeno:

Rozdělením velkoplošných lánů zajistíme jak lepší ochranu půdy proti vodní a vzdušné erozi, vytvoříme biokoridory pro život ostatních rostlinných a živočišných druhů. Umožníme koordinovaný a bezpečný pohyb návštěvníků, rozdělením krajiny vytvoříme klidovou zónu pro zvěř a vneposlední řadě umožníme přístupu majitelům pozemku ke svým nemovitostem což je základní předpoklad pro návrat jejich hospodaření na těchto pozemcích.

Uvědomuji si zároveň, že určité skupině lidí, nemusí být tento záměr vhodný. Nicméně dle mého zde převládají pozitiva.

Prosím tedy vedení města Hlučína o posouzení tohoto záměru. Myslím si, že tohle má smysl a budoucnost.

Na obrázku je zákres jak současných cest či jejich částí, tak cest které nejsou nyní kdispozici. Názvy jsem zvolil pracovně, jelikož tyto cesty až na tankovou pojmenování nemají.

Cesta Jeřabinová-zčásti byla obnovena cca vroce 2005, zčásti byla zachována. Nyní je využívána jak pro provoz tak zejména lidmi. Vjejí půlce jsme nedávno obnoviliobrázek, který zde byl vždy na lípě. Vminulosti u ní byla studánka. Cesta je však neudržovaná a poškozovaná přejezdem těžké zemědělské techniky.

Cesta Kosamělé Borovici-cesta je zčásti zachována, podstatná část a to spojnice mezi zachovanými částmi chybí. Její obnova je stěžejní pro zajištění všech dříve zmíněných funkcí.

Cesta Na třetině-cesta je zvětší části zachována a hojně využívána. Prostřední část je každoročně vyježděna a vyšlapána lidmi, následně však vždy zaorána.

Tanková cesta-jedná se o nejdelší cestu. Cesta jako taková je po celé délce zachována. Vsoučasnosti je však neudržována a trpí extrémními výtluky. Zčásti byla spravena majitelem lesů panem Stoklasou na jeho náklady. Jedná část je však trvale podmáčena úsek cca 250m.

Cesta Vařešinky-Je kompletně zaorána, jedná se o spojnici dolní částiDarkoviček směrem na Vojenské.

Cesta Darkovice –Je zachována, zpevněná.

Soukromá cesta-letos byla po naléhání zpevněná firmou Agrozea, nicméně je soukromá.

Cesta pozemkový fond-je zaorána. Nicménně její obnovení je podstatné pro propojení všech cest.

Obecní cesta Kozmice-je zaorána, linii je vidět mezi jednotlivými hony.

Další cesty byly vtéto lokalitě. Trasa začíná na začátku staré cesty do Darkoviček a směřuje, kpoutnímu kříží. Zde se rozdvojuje a to do Darkoviček nebo směrem khajnému kříži, kde by propojila další systém cest.

Obnovením těchto cest by vznikl velmi příjemný výletní okruh. Tato cesta ze sídliště OKD na Hajnův kříž byla taky každoročně vyšlapována a vzimě běžkována.

Jediným majetkovým otazníkem je pan Fichna Alois či Ing.Eduard Škaba.

Pan Hanus Jiří by nebyl dle mého proti, zkusím zjistit.

Primárně by však bylo vhodné obnovit jen městskou cestu, tak aby se dalo dostat ke kříži a ten také obnovit.