Agropark bude jakousi vstupní lokalitou do krajiny s obnovenými krajinnými prvky. Měl by v sobě obsahovat veřejný sad, květnatou louku, biopás, tůň, plochy s ukázkou kulturních rostlin, zázemí s lavičkami a informačními tabulemi pro naučné stezky.  Plocha skýtá vhodnou příležitost k provozování ekovýchovy jak pro školní, tak další (i zájmové) skupiny.

Návrh na vznik Agroparku