Agropark jako takový by obsahoval 6 složek:

1)Veřejný sad

Sad s výsadbou původních druhu plodonosných dřevin se širokým spektrem jak k užitku lidí, tak k užitku živočichů – zejména ptáků. Obsahoval by větší počet plodonosných dřevin například i v jednom exempláři – tím by vzniklo i malé arboretum.

2) Květnatá a bylinná louka

Louka s vyšším obsahem bylin a širším spektrem trav – Biotop pro hmyz, možnost sběru lučního kvítí do kytic. Pravidelné sekání po částech, avšak vždy po odkvětu.

3) Biopás

Biopás jako vhodný životní prostor pro volně žijící živočichy. Biopás by obsahoval jak krycí, tak potravní druhy kulturních rostlin. Jeho využití živočichy by bylo celoroční.

4) Mini políčka s kulturními plodinami

Na těchto malých ploškách cca 2×2 kolem deseti kusů by se každoročně pěstovali kulturní plodiny pro ukázku škol a veřejnosti.

5) Zázemí – lavičky a informační tabule pro osvětu jak škol, tak veřejnosti

6) Dle vodních poměrů možno vybudovat tůň

Vhodný městské pozemky, které navazující na vznikající polní cestní síť a již stávající síť a cyklostezku se jeví

p.č. 1927/5 a p.č. 1950/1 výměra 8429 m2, postačovalo by 5000 m2

Vypracoval: Ing. Tomáš Matýsek