Tam, kde je voda, je i živo a kde voda není, je jen mrtvo. Lidské tělo je tvořeno až z 80% vody (a některé další organismy i z vícera procent). Tůně tvoří významný biotop pro živočichy a rostliny, které jsou na přístup k vodě prakticky denně nebo větší část celého roku fixovány. Vlivem meliorace zmizely přirozené plochy luk, bažiny a rákosiny. Potoky byly dány do koryt a znemožnilo se jejich přirozenému vylití do krajiny. Tím ubylo značného množství vody v naší krajině.

Náš spolek již vybudoval jednu tůň a plánuje vytvořit další tři. Tůně budou navazovat na systém tůní budovaných spolkem Agrinostra.