Agrolesnické systémy v sobě kombinují pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na jednom pozemku. Kombinace se uplatňuje buď prostorově, nebo časově. Podmínkou je, aby složky agrolesnického systému (dřeviny, plodiny, zvířata případně jiné) byly pěstovány a chovány s hospodářským anebo environmentálním záměrem. Agrolesnictví není v našich podmínkách nic až tak nového, ještě na začátku 20. století lze najít v pozemkových knihách zápisy o počtu a výměře těchto ploch a jejich využíti. Vlivem intenzifikace zemědělství a jeho zaměření jen na ekonomismus tyto plochy vymizely. Dnes však jsou   tyto systémy jednou z možností, jak zajistit udržitelnost našeho hospodaření v krajině. Více na www.agrolesnictví.cz .

Náš spolek již založil čtyři takové plochy, které využívají prostorovou kombinaci. Naleznete na nich většinou liniové výsadby dřevin s převážně větším zastoupením cenných listnáčů (třešeň ptačí, jeřáb břek, ořešák černý), ale i směs keřů a dalších plodonosných dřevin. Na ploše se dále nachází pásek květnaté louky a biopás a další část je ponechána typickému zemědělskému hospodaření (porosty s pšenicí, ovsem ad.). Chcete-li vidět tuto plochu, vydejte se z hlavní silnice z Darkoviček vedoucí do Vřesiny směrem k bývalému skladu munice. Nemůžete ji minout.