Není vám lhostejné, že vaše polnosti trápí nedostatek vody, eroze půdy či škůdci? Chtěli byste zavést protierozní opatření? Je pro vás Agrolesnictví zajímavou kombinací produkce a posílení mimoprodukčních funkcí krajiny?

Kontaktujte nás! Rádi pomůžeme!

Intersucho