Jste-li vlastníkem půdy, měl by vás zajímat stav vaší půdy a systém jejího obhospodařování. Vlastnictví půdy není jen zdrojem peněz, ale také odpovědností za její rozumné využívání. Půda v okolí Darkoviček a Hlučína je ohrožená erozí jak vodní, tak větrnou. Dochází k úbytku ornice, která se zde vytvářela tisíce let. Za deset let ubývá asi 1 cm ornice. Tvorba 1 cm ornice trvá přitom od 100 do 2 000 let.

Zjistěte si na Protierozní kalkulačce jak je na tom vaše půda. Zeptejte se hospodařícího zemědělce, jaké protierozní opatření aplikuje. Zda správně orá po vrstevnici. Nebo jednodušeji, avšak k svému neprospěchu proti vrstevnici. Dále se jej ptejte, kdy nechal naposledy půdu odpočinout. Zda do ní dodává hnůj či jiné přírodní hnojivo. Zda půdu ještě orá. A v neposlední řadě co dělá pro retenci vody v krajině.

Máte zájem o lepší hospodaření s vaší půdou? Neváhejte nás kontaktovat!