Lesy v naší zemi se nyní vyrovnávají se změnou klimatu, která v zásadě vyžaduje změnu druhové skladby, ale hlavně jiný přístup k obhospodařování lesa. Společnost stále více žádá péči o mimoprodukční funkce lesa a všímá si jejích plnění. Systém obhospodařování lesa dle věkových tříd je v současnosti neudržitelný a nevyhovující. V tomto systému se projevuje převaha negativních externalit nad pozitivními.  Chcete začít pěstovat druhově pestrý, ne stejnověký les a přiblížit se k lesu výběrnému? Lesu odolnějšímu vůči abiotickým a biotickým škůdcům? Nepasečná forma hospodaření zaměřená na péči o porostní zásobu je ta pravá volba.

Kontaktujte nás. Rádi vám poradíme a pomůžeme.